Privátní investiční skupina

zaměřujeme se primárně na:

  • mezzaninové financování,
  • odkup bonitních pohledávek,
  • financování poskytovatelů půjček a úvěrů.

Mezzaninové financování

Podporujeme dynamický rozvoj společností či jejich expanze v různorodých oblastech podnikání. Podmínky pro splácení vytváříme individuálně. Poskytujeme strategickou pomoc našim partnerům.

Více

Odkup bonitních pohledávek

Odkupujeme bonitní pohledávky, jejichž vymahatelnost je pro jejich věřitele problematická. Finanční prostředky za odkup pohledávky poskytujeme svým partnerům okamžitě.

Více

Financování poskytovatelů půjček a úvěrů

Obstaráváme nebankovní financování pro poskytovatele půjček a úvěrů.

Více

O nás

Jsme privátní investiční společnost. Naším cílem je individuální financování perspektivních projektů. Pružně reagujeme na potřeby našich partnerů a každému z nich připravujeme osobitý plán přizpůsobený aktuálním požadavkům. Objem námi poskytovaných finančních prostředků je obvykle v řádech desítek až stovek milionů.

Jak pracujeme

Díky flexibilnímu přístupu naší společnosti jsme schopni našim parterům připravit maximálně výhodné podmínky vzájemné spolupráce. Alternativní způsob financování nám umožňuje poskytovat prostředky společnostem, které nemohou dostatečně využít služeb bankovního sektoru či preferují individuální řešení.

Vybraný referenční projekt

FVE Klenovka

Odkup pohledávky fotovoltaická elektrárny Klenovka nedaleko Přelouče.

Elektrárna s výkonem: 8,5 MW.
Provozovatel: FVE Klenovka s.r.o.
Charakteristika:

8,46MW na pozemcích o rozloze 16,5 ha projektováno 40.320 ks panelů o celkové ploše 64.915 m². Liniová stavba přípojky VN 35kV Klenovka-Opočínek v délce 5 km. FVE zapojena do odběrné sítě 28. 12. 2010.

Svým výkonem patří mezi 10 největších fotovoltaických elektráren v ČR.

Naše činnost

Mezzaninové financování

Mezzaninové financování je moderní formou financování stojící mezi soukromým a bankovním financováním. Představuje jakousi formu mezistupně financování, jehož cílem je snadnější přístup k rozvojovému kapitálu a následná expanze společnosti či jejích odvětví. Jde o dlouhodobě podřízený úvěr, jehož výše a doba splácení se odvíjejí od úspěšnosti projektu, na který je poskytován. Věřiteli (investorovi) je poskytnuto zástavní právo na akcie společnosti nebo na její obchodní podíl. V případě neúspěšných projektů se nároky investorů vypořádávají po nárocích bankovních institucí, ale před nároky akcionářů společnosti.

Odkup bonitních pohledávek

Odkupujeme pohledávky převážně od finančních institucí. Pohledávky vykupujeme na základě posouzení bonity dlužníků. Námi sjednané transakce jsou maximálně rychlé – našim partnerům nabízíme okamžitý zisk finančních prostředků pro jejich další potřeby. Změna věřitele pohledávky nevyžaduje souhlas dlužníka. Částku určenou za změnu držitele pohledávky stanovujeme vždy s ohledem na míru její rizikovosti i historii dlužníka. Poskytujeme kompletní servis pohledávek.

Financování poskytovatelů půjček a úvěrů

Poskytovatelům spotřebitelských půjček a úvěrů umožnujeme rozvíjet jejich podnikatelský záměr. Financujeme jejich aktivity a stáváme se partnery v jejich podnikání.

Kontakty

SMART Capital, a.s.

Hněvotínská 241/52
779 00 OLOMOUC

Telefon: +420 585 237 394
E-mail: info@smartcapital.cz
Datum zápisu: 4. července 2005
Sídlo: Olomouc,
Hněvotínská 241/52,
PSČ 779 00
Identifikační číslo: 268 65 297
Obchodní rejstřík: B 2914 vedená
u Krajského soudu v Ostravě
Základní kapitál: 50 000 000 Kč

Napište nám